Tu ôl y camera: Trollesund

Updated: Dec 20, 2020

Mae'r BBC wedi rhyddhau fideo newydd o'n gwaith galed yn y Bannau Brycheiniog. Cymrodd tua chwech wythnos i adeiladu'r holl bentref yn gyfan gwbl.


Byddwch yn ofalus: Anrheithwyr o'ch blaen!

Yn y clip gwelwch datblygiad yr holl leoliad, ble mae Lyra yn cwrdd â'r arth wen a'r awyrennwr gor-hyderus, Lee Scorseby, am y tro cyntaf.


Gwyliwch y rhaglen dwethaf ar BBC iPlayer. Mae'r pumed rhaglen yn darlledu nos Sul yma am 8:00yp ar BBC1.

3 views0 comments

Recent Posts

See All