Dathlu 2019 a Chroesawi 2020

Updated: Dec 20, 2020

Mae 4Wood yn hapus i ddathlu flwyddyn rhagorol a chyffrous o waith cynhyrchol, a rydym ni’n awyddus i weld ein gwaith caled ddod i ffrwyth, a’r cyfleoedd all ymddangos yn y degawd nesaf.


Dyma trosolwg ar ein gwaith blwyddyn yma, a’r cynnwys sydd wedi cael eu darlledu mor belled, a sy’n cael eu darlledu cyn bo hir. Byddwch yn ymwybodol, mae anrtheithwyr ar gyfer cyfres teledu yn dilyn.


HIS DARK MATERIALS

Roedd cyfres ysgubol BBC a HBO yn un o’n gwaith cynhyrchion balchaf blwyddyn diwethaf. Wedi cynhyrchu gan Blaidd Drwg yng Nghaerdydd, gofynnom ni i adeiladu rhai o’r setiau fwyaf eclectig fedrwch chi ddychmygu - pentref pysgota, palas eirth wen, labordai, mynyddoedd eira a llawer mwy. Heb amheuaeth, roedd hon yn prosiect enfawr, a diolch i ymrwymiad ein tîm talentog, helpon ni i drawsfudo gwylwyr i fyd arall.


Yn edrych ymlaen, rydym ni yn barod wedi dechrau paratoi yr ail gyfres ar ôl y terfyn ysgytiol. Arhoswch i glywed am wybodaeth newydd yn hwyrach yn y flwyddyn.


Os ydych chi wedi colli’r gyfres gyntaf ar BBC One, gallwch wylio popeth ar BBC iPlayer!


DRACULA

Cydweithrediad rhwng BBC a Netflix, dyma ddiweddariad i’r hen stori Dracula a darlledwyd dros yr wythnos Blwyddyn Newydd fel drama tair-rhan. Cafon ni rôl bach yn adeiladu dyluniad mewnol castell Dracula a’r llong a hwyliwyd ar draws Môr y Canoldir ac o gwmpas Lloegr. Ychydig yn fwy arswydus na ‘da ni’n gyfarwydd efo, ond gwnaethom fwynhau adeiladu rhywbeth efo sylfaen gothig, yn cynnwys y grisiau troellog eiconig. Gwyliwch taith o gwmpas y set gyda dylunydd cynhyrchol Arwel Wyn Jones yn y clip fer yma: https://twitter.com/BBCOne/status/1212795693636734978


Os ydych chi wedi colli Dracula dros y Flwyddyn Newydd, gwyliwch hi ar BBC iPlayer. Mewn mannau arall, gallech chi weld hi ar Netflix.


A DISCOVERY OF WITCHES

Mae hi wedi bod amser hir ers y gyfres gyntaf, ond rydym ni bron yn barod i ddangos ein gwaith ddiweddar ar ddrama ffantasi Sky yn ei hail gyfres. Dyma cynhyrchiad arall gan Flaidd Drwg sy’n dod rhywbryd blwyddyn yma. Mae’r sioe yn agosach i’n calonnau gan mai dyma oedd un o’n prosiectau mawr cyntaf yn Stiwdio Blaidd Drwg. Cadwch llygad allan am cyhoeddiad y diwrnod darlledu!


SEX EDUCATION

Mae’r sioe agored ac onest am lletchwithdod arddegwyr yn dychwelyd ar Ionawr 17eg - dyma drama sydd wedi dal sylw ar draws y byd. Wedi ffilmio yma yng Nghymru, rydym ni’n falch o’n tîm am y fanylder maent wedi cyfrannu i’r cynhyrchiad unigryw yma. Popeth o ‘stafell wely Otis i bosteri ar furiau’r ysgol yn esiampl o’u gwaith llaw.


Gwyliwch y gyfres gyntaf ar Netflix cyn i’r ail un ymddangos mewn wythnos!


CYNHYRCHIADAU I DDOD

Oherwydd gwaharddiadau, does dim llawer fedron ni ddweud am y cynhyrchiadau dyfodol, ond fyddai 2019 ddim yn gyflawn hebddyn nhw.


Brave New World - cyfres ffuglen wyddonol newydd gan Universal ac Amlin Television, wedi’i selio ar nofel o’r un enw gan awdur Aldous Huxley.


Gangs of London ydy sioe gwefrol newydd gan Pulse Films a Sister Pictures, sy’n darlledu ar Sky Atlantic rhywbryd yn y dyfodol.


Industry ydy drama newydd wedi’i cynhyrchu gan Flaidd Drwg yn dangos ar HBO.


Ar yr ochr ffilm, rydym ni’n rhan o’r addasiad Dream Horse gan Film4, sy’n cael ei harddongas am y tro cyntaf yn yr Wyl Ffilm Sundance ar Ionawr 24ain, ac yn rhyddhau ym Mhrydain Fawr yn Ebrill.

2 views0 comments

Recent Posts

See All