Cyhoeddusrwydd gan Trade and Invest

Gwelwch erthygl newydd yn Trade and Invest ar hanes ein cwmni.


Darganfyddwch am ein hanes a'r gwaith yr ydym yn cyflawni ar gyfer cynhyrchiadau newydd yng Nghymru gan yr arweinydd ei hun.


Dilynwch y linc i ddarllen ymlaen: https://tradeandinvest.wales/inside-story/4wood


Yn ogystal, mae llywodraeth Cymru wedi rhyddhau fideo newydd yn arddangos ein gwaith yn y stiwdio go iawn. Gwyliwch hi o dan:


3 views0 comments

Recent Posts

See All