Wales-512.png
Flag_of_United_Kingdom_-_Circle-512.png

AMDANOM NI

4woodabout1.png

Mae 4Wood TV a Ffilm Ltd, a Scott Fischer, y Cyfarwyddwr, wedi bod yn gweithio yn y diwydiant adeiladu Teledu a Ffilm ers 2005.

 

Rydym ni wrth ein bodd i fod Ennillwyr 2018 Cardiff Life Awards, er lles y Sector Creadigol. Mae'r cwmni wedi bod yn gweithio’n barhaol ar brosiectau megis Doctor Who, Torchwood, Broadchurch, Ordinary Lies, Sherlock, Baker Boys, Da Vinci's Demons a The Bastard Executioner. Am fewnwelediad i mewn i’r setiau anhygoel yma: (link).

 

Mae Scott yn gweithio’n agos gyda Chyfarwyddwyr a Dylunwyr Celf, gyda thîm o feistron y diwydiant, gan gynnwys Seiri, Peintwyr Golygfaol, Weldwyr a Gwneuthurwyr sy’n cynnig adeiladwaith set uniongyrchol sy’n defnyddio nifer o dechnegau a gorffenediadau newydd ac arloesol. Gyda phrofiad mewn proses mowldio Resin ac Ewyn, gwaith Gwydr Ffibr, Cerflunio, Dyluniau Golygfaol, peiriannau torri laser a nifer fawr o dechnegau arall. Rydyn ni medru helpu chi datblygu unrhyw syniadau ar gyfer adeiladwaith Set, gwaith Prop, Set un-defnydd neu adeiladwaith Arddangosfa neu arddangosiadau byr-dymor.

 

Yn ogystal, efo Cwmni Adeiladu Domestig a Masnachol, mae gennym ni mynediad i Beiriannwyr, Penseirnwyr a Thrydanwyr, yn galluogi ni i gyflawni arddangosiadau strwythurol hir-dymor a setiau. Beth bynnag eich gofynion, mae gennym ni dîm craidd ardderchog, sy’n gweithio’n barhaol dros y 10 mlynedd dwethaf, yn cynnig gwasanaeth diguro gyda dawn aruthrol a llafur medrus. Boed ydych chi angen 10 neu 50 o weithwyr, mae 4Wood yn alluog, a gyda’r profiad i alluogi’r gorau tra’n gweithio tuag at gyfateb eich cyllideb.

 

Rydym ni’n edrych ymlaen i groesawi chi a dangos ein sgiliau i gleientiaid newydd.

Rydym ni’n hynod o falch rheoli ac adeiladu setiau ar gyfer cynhyrchiad ar raddfa mor fawr â The Bastard Executioner.

 

Mae’r Bastard Executioner yn adrodd stori Wilkin Brattle, rhyfelwr o’r 14eg ganrif, wrth i’w fywyd newid yn barhaol pan mae negesydd dwyfol yn gofyn iddo ufuddhau ei leddyf a throi i fywyd dyn arall; dienyddwr teithiol. Wedi’i selio yng Ngogledd Cymru yn ystod amser llawn gwrthryfel a chynnwrf gwleidyddol, mae angen i Wilkin gweithio mewn cydbwysedd rhwng amddiffyn ei hunaniaeth wirioneddol tra’n gwasanaethu tynged dirgelus. Dan arweiniad Annora, iachawr cyfriniol, sy’n ymddwyn yn hollwybodol, ac yn cadw Wilkin dan ei barn; wedi’i drin gan Milus Corbett, Siambrlen droellog gyda dyheadau gwleidyddol eithafol; ac yn cael ei ysbrydoli gan gysylltiad dyfnach gyda’r Barwnes, mae Wilkin yn strancio i fordrwyo peryglon gwleidyddol, emosiynol ac uwchnol yn ei gais i ddeall ei bwrpas mawreddog.

Mae 4Wood wedi gweithio’n barhaol gyda’r cynhyrchiad enfawr Da Vinci's Demons. Nid yn unig yn rheoli’r raddfa epig ond helpu i ddatblygu Stiwdio Bae Abertawe ble mae’n cael ei ffilmio.

 

Wedi’i ysgrifennu gan David S. Goyer, mae’r gyfres yn dilyn y stori heb ei ail Leonardo da Vinci; yr athrylith yn ystod blynyddoedd cynnar yr Adfywiad yn Florence. Fel darlunydd, dyfeisiwr, cleddyfwr, carwr, breuddwydiwr a delfrydwr 25 mlwydd oed, mae’n strancio i fyw yng nghyfyngiadau ei amser a’i realiti wrth iddo nid yn unig ddechrau ei ddyfodol, ond dyfeisio fo hefyd.

Mae Doctor Who yn rhaglen ffuglen-wyddonol Prydeinig, sydd wedi’i gynhyrchu gan y BBC ers 1963. Mae’r rhaglen yn dangos anturiaethau y Doctor, Arglwydd Amser - teithiwr dynol gofod ac amser. Mae’n archwilio’r Bydysawd yn ei TARDIS, llong ofod teimladwyol sydd medru teithio mewn amser. Mae ei wyneb allanol yn edrych fel bocs Heddlu Prydeinig glas, a oedd yn olwg aml ym Mhrydain yn 1963 pan darlledwyd y rhaglen i ddechrau. Yng nghwmni ei gymdeithion, mae’r Doctor yn brwydro nifer o elynion, tra’n gweithio i achub gwareiddiadau a helpu pobol sydd mewn angen.